Projekt przedstawiony został na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego 18 kwietnia 2011 r.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt zmian komunikacyjnych dla Wawra, Wesołej i Rembertowa. Po jego wprowadzeniu więcej mieszkańców tych dzielnic będzie miało wygodniejszy dostęp do transportu publicznego. Pasażerowie łatwiej i szybciej dojadą do "szyny", czyli przystanków kolejowych, tramwajów i metra. Krótszy będzie czas podróży, w tym oczekiwanie na przystankach. Powstaną nowe połączenia lokalne.Mieszkańcy tych dzielnic będą mieli wpływ na ostateczny kształt zmian. Przez miesiąc - począwszy od 19 kwietnia br. - potrwają konsultacje społeczne, w których ZTM zbierze opinie i oceny użytkowników komunikacji. Przeprowadzone zostaną także badania, w których nawyki komunikacyjne i oczekiwania grup pasażerów zostaną skonfrontowane z proponowanymi rozwiązaniami. Projekt zmian do zaopiniowania otrzymują także władze Wawra, Rembertowa i Wesołej.Obecny układ komunikacyjny Wawra funkcjonuje niemal w niezmienionym kształcie już od wielu lat. W ostatnim czasie nastąpił dynamiczny rozwój dzielnicy - powstały nowe osiedla i zakłady pracy. Jednocześnie zmieniły się komunikacyjne realia - wzrosło natężenie ruchu na drogach (co powoduje wydłużanie się czasu jazdy autobusów, szczególnie na długich trasach), a poprawiła się oferta połączeń kolejowych na tzw. linii otwockiej (m.in. dzięki uruchomieniu linii SKM). Tym samym zmiany stały się konieczne, co dostrzegają sami pasażerowie zgłaszający liczne postulaty.Proponowany przez ZTM układ komunikacyjny został zaprojektowany tak, aby - co najmniej - zachować obecny czas podróży pasażerów. Dla większości pasażerów czas ten istotnie się skróci.Projekt zakłada zastępowanie długich linii z niską częstotliwością, krótszymi, na których autobusy kursować będą częściej. Długie, nieefektywne połączenia do centrum miasta zostaną zastąpione częstymi liniami dowozowymi do kolei i/lub tramwajów na ciągu ulicy Grochowskiej. Pasażerowie będą krócej czekać na przystankach, autobusy będą jeździć bardziej regularnie i punktualnie. W efekcie zmiany będą korzystne także dla mieszkańców tych rejonów, których dotyczyć będzie likwidacja niektórych połączeń bezpośrednich. Mimo konieczności skorzystania z przesiadki, ich czas podróży do centrum będzie krótszy.Celem zmian jest zapewnienie dojazdu do komunikacji szynowej (metro, tramwaje, kolej), która jest szybsza od autobusów i może przewieźć znacznie więcej pasażerów. W projekcie przewidziana jest poprawa dojazdu do linii kolejowej w Wawrze i Wesołej. Atrakcyjna dla pasażerów jest także przesiadka do tramwajów na Pradze Południe, którymi można dojechać do Śródmieścia i innych dzielnic Warszawy.Nowa linia 342 łącząca przystanki kolejowe PKP Wawer i PKP Radość zapewni dojazd do kolei z osiedli zlokalizowanych przy Trakcie Lubelskim oraz przy ulicach: Lucerny, Przewodowej, Zasadowej i Panny Wodnej. Jej rozkład będzie zsynchronizowany z pociągami SKM linii S1.Linie 173 i 315 zostaną połączone w jedną, kursującą częściej, linię 137 (co 10 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta). Zapewni ona dogodny dojazd z centrum Wesołej i Marysina do tramwajów na Grochowie oraz kolei na Dworcu Wschodnim. W wybranych kursach linia przejmie zadanie linii 173, zapewniając połączenie ze Starą Miłosną przez Sulejówek. Linia 183 - powstająca z połączenia 183 i 216 - zapewni dojazd do tramwajów, a także poprawi skomunikowanie Zielonej i Nowego Rembertowa. Na przystanku Okularowa pasażerowie linii 137 i 183 będą mieli zapewnioną wygodną jednoperonową przesiadkę do autobusów linii 520 kursującej Trasą Łazienkowską.Poprawę komunikacji dla dużej części Wawra zapewni kursująca częściej (co 15 minut w dni powszednie; co 20 - w święta) linia 147, która połączy Starą Miłosną z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim. Mieszkańcom z rejonu ulicy Patriotów przesiadkę do tramwajów na Pradze Południe zapewni nowa linia 113, kursująca w szczycie co 10 minut oraz w międzyszczycie i w święta co kwadrans. Linią 119 pasażerowie z Wawra - przez most Siekierkowski - dojadą na Mokotów, do stacji metra Pole Mokotowskie. Autobusy na tej trasie pojadą z większą częstotliwością (co 15 minut w dni powszednie; co 20 - w święta), co pozwoli poprawić regularność i punktualność.Proponowane zmiany sprawią, że na głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak: Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski, ulice Zwoleńska, Bronowska, Kadetów i Mrówcza wzrośnie częstotliwość kursujących obecnie linii. Mieszkańcy osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego odczują poprawę dzięki częstszym kursom linii 146 (co 15 minut w dni powszednie, co 20 - w święta).Komunikacją objęte zostaną nowe rejony. Trasa autobusów 147 zostanie wydłużona do przystanku przy ul. Torfowej (Macierówka) przez nowo wybudowaną ulicę Nowoborkowską. Linia 142, kursująca na skorygowanej trasie, zapewni mieszkańcom nowych osiedli mieszkaniowych powstających przy ul. Przewodowej dojazd do linii kolejowej oraz linii tramwajowych na Grochowie. Na odcinku do Aleksandrowa zastąpi ją kursująca częściej (co 12 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta) linia 213, zapewniająca mieszkańcom tego osiedla podstawową komunikację, w tym dojazd do stacji kolejowej w Falenicy. Trasa 213 zostanie skorygowana. Na ciągu ulic Izbicka - Zagórzańska zastąpi ją linia 215, a na odcinku do Błot - linia 161.Poprawi się sieć połączeń lokalnych pomiędzy dzielnicami, np. linia 215 zapewni bezpośrednie połączenie pomiędzy Rembertowem i Wawrem. Linia ta będzie kursować z większą regularnością i punktualnością niż linia 115, z którą zostanie połączona, ponieważ nie będzie narażona na opóźnienia na Pradze Południe. Pasażerowie korzystający z linii 115 na odcinku z Marysina do ronda Wiatraczna, będą mogli przesiąść się do często kursujących autobusów 137.W projekcie zadbano o zapewnienie dojazdu do ważnych obiektów użyteczności publicznej. Na trasach, gdzie obecnie podróżuje wielu pasażerów, dojazd zostanie poprawiony. Utrzymany zostanie dla pasażerów z północnej części Wawra dojazd linią 305 do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu.Jeszcze intensywniej będzie wykorzystywany buspas na Trasie Łazienkowskiej. Wcześniej ZTM zwiększył częstotliwość kursowania linii 520 (z 10 do 7,5 minuty), a linia 382 została zastąpiona przez 182 jeżdżącą w godzinach szczytu co 4 minuty. Projekt zmian zakłada dalsze zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Linia 502 pojedzie co 10 minut (obecnie co pół godziny). Linie 415 i 515 (obie obecnie co 30 minut w "szczycie") zastąpi linia 143 (co 10 minut w szczycie). Pierwsza poprawi komunikację dla mieszkańców Starej Miłosny, druga - połączy Rembertów z Grochowem. Za zmianą charakteru linii przyspieszonej na zwykłą przemawia to, że obecnie linia 515 omija niewiele przystanków, a pasażerowie zgłaszają postulaty, by zatrzymywała się praktycznie na wszystkich.

linia rodzaj trasa uwagi
113 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót: Widoczna – Płowiecka) – Szpotańskiego – Patriotów – Bysławska – FALENICA. Częstotliwość planowana: 10/15/15. Uruchomienie linii w wyniku przekształcenia linii 521. Pozostawienie połączenia ciągu ul. Patriotów z Grochowem; podstawowe połączenie ciągu ul. Patriotów ze Śródmieściem realizowane jest przez kolej.
115 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 215. Zastąpienie w relacji Wiatraczna - Marysin przez nową linię 137.
119 linia autobusowa zwykła stała RAKOWIECKA KOŚCIÓŁ – Rakowiecka (powrót: Rakowiecka – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA KOŚCIÓŁ.) – Puławska – Dolna – Chełmska – Bobrowiecka – Beethovena – Trasa Siekierkowska – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Częstotliwość obecna: 20/30/30, częstotliwość planowana: 15/15/20. Korekta trasy w celu zapewnienia połączenia Wawra z Mokotowem (stacją metra POLE MOKOTOWSKIE). Wycofanie ze ścisłego Śródmieścia w celu uzyskania lepszej regularności i punktualności kursowania.
137 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Wesoła: Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA.

(Niektóre kursy: ... – Armii Krajowej – Sulejówek: Moraczewskiego – aleja Piłsudskiego – Wesoła: aleja Piłsudskiego – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Rumiankowa (zawrotka) – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – aleja Piłsudskiego).
Częstotliwość planowana: 10/15/15. Zastąpienie dwóch linii o niskiej częstotliwości kursowania jedną kursującą częściej w celu poprawy połączenia centrum Wesołej i Marysina z Grochowem.
142 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski (powrót: Trakt Lubelski – Floriana – Błękitna – Widoczna – Płowiecka) – Wał Miedzeszyński – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – FALENICA. Częstotliwość obecna: 30/30/30, częstotliwość planowana: 15/15/20. Korekta trasy w celu zapewnienia podstawowej komunikacji dla nowych osiedli mieszkaniowych powstających wzdłuż ul. Przewodowej. Zastąpienie na odcinku Falenica - Aleksandrów przez linię 213.
143 linia autobusowa zwykła stała GUS – aleja Niepodległości – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Żołnierska – Strażacka – aleja Chruściela – Republikańska – Frontowa – Czerwonych Beretów – Szatkowników – Cyrulików – REMBERTÓW-KOLONIA. Łączna częstotliwości obecna linii 415 i 515: 15/30/30, częstotliwość planowana nowej linii: 10/15/15. Uruchomienie linii z połączonych linii 415 i 515 wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania w celu usprawnienia połączenia Rembertowa z Grochowem, z komunikacją tramwajową oraz linią metra.
146 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – Francuska – Paryska – Wersalska – Wał Miedzeszyński – Bysławska – FALENICA.

(Trzy kursy w dni robocze: ... – Wał Miedzeszyński – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Bysławska – FALENICA (powrót: FALENICA – Bysławska – Wał Miedzeszyński).).
Częstotliwość obecna: 20/30/30, częstotliwość planowana: 15/15/20. Zwiększenie liczby kursów w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.
147 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja Waszyngtona – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Nowoborkowska – MACIERÓWKA. Częstotliwość obecna: 20/30/30, częstotliwość planowana: 15/15/20. Przedłużenie trasy w celu zapewnienia połączenia Starej Miłosny z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim przez nową ulicę Nowoborkowską. Skierowanie do pętli w rejonie zbiegu ulic: Jana Pawła II, Nowoborkowskiej i Torfowej z powodu braku miejsc postojowych na krańcu STARA MIŁOSNA.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Częstotliwość obecna: 30/30/30, częstotliwość planowana: 30/30/30. Przedłużenie trasy w celu zastąpienia linii 213 na odcinku Falenica - Błota.
173 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 315 w nową linię 137.
183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA. Częstotliwość planowana: 10/15/15. Połączenie z linią 216 w celu poprawy połączenia Zielonej i Nowego Rembertowa.
213 linia autobusowa zwykła stała GOCŁAW – Bora-Komorowskiego – Umińskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Kadetów – Lucerny – Mrówcza – Panny Wodnej – Patriotów (jezdnia wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Częstotliwość obecna: 20/30/30, częstotliwość planowana: 12/15/15. Korekta trasy w celu poprawy komunikacji w Wawrze oraz zapewnienia podstawowego połączenia Aleksandrowa ze stacją kolejową w Falenicy. Zastąpienie na ciągu Izbicka - Zagórzańska przez linię 215 oraz na odcinku Falenica - Błota przez linię 161.
215 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Wesoła: Szosowa – Wspólna – osiedle Zielona (zawrotka) – Wspólna – Warszawa: Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (jezdnia wschodnia) – Izbicka – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Częstotliwość: 20/30/30. Połączenie z linią 115 w celu stworzenia bezpośredniego połączenia Rembertowa z Wawrem. Zastąpienie w relacji Marysin - Radość linii 115 oraz na ciągu Izbicka - Zagórzańska linii 213.
216 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 183.
305 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) STRUSIA – Skrzyneckiego – Powszechna – Czecha – Płowiecka – Widoczna – Błękitna – Floriana – Trakt Lubelski (powrót: Trakt Lubelski – Płowiecka – Czecha – Sejmikowa – Wydawnicza – Kaczeńca – Łysakowska – Korkowa – Kościuszkowców – Czecha – Potockich – Skrzyneckiego – STRUSIA.) – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE CZD. Częstotliwość: 60/60/-. Uproszczenie trasy - utrzymanie bezpośredniego dojazdu do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu z północnej części Wawra.
315 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 173 w nową linię 137.
342 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PKP WAWER – Widoczna – Lucerny – Trakt Lubelski – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – PKP RADOŚĆ. Uruchomienie linii w celu usprawnienia dojazdu do kolei. Rozkład zsynchronizowany z rozkładem linii SKM S1.
411 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska (powrót: Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – aleja Stanów Zjednoczonych) – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Częstotliwość planowana: 10/-/-. Wycofanie ze Starej Miłosny wraz z ograniczenie kursowania do godzin szczytu. Zastąpienie w relacji Metro Politechnika - Stara Miłosna przez linię 502 (o zwiększonej częstotliwości kursowania) oraz w relacji Gocław - Stara Miłosna przez linię 147.
415 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 515 w nową linię 143.
502 linia autobusowa przyspieszona stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – estakada Ostrobramska-Płowiecka – Płowiecka (powrót: Płowiecka – Ostrobramska) – Czecha – Wesoła: Trakt Brzeski – Jana Pawła II (odcinek zachodni, odcinek południowy, odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Trakt Brzeski). Częstotliwość obecna: 30/30/30, częstotliwość planowana: 10-12/15/20. Zwiększenie liczby kursów w celu zastąpienia wycofanej ze Starej Miłosny linii 411.
514 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII. Zastąpienie przez linie: 137 (w relacji Wola Grzybowskiej i centrum Wesołej - Grochów), 183 (w relacji Zielona i Nowy Rembertów - Grochów) oraz 520 (w relacji Śródmieście - Trasa Łazienkowska - Ostrobramska). Relację bezpośrednią zapewnia kolej.
515 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 415 w nową linię 143.
521 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII. Przejęcie połączenia przez nową linię 113 (w relacji Falenica - Grochów) oraz kolej (w relacji Falenica - Śródmieście.

POWRÓT DO SPISU PROJEKTÓW


KONTAKT: trasbus@o2.pl.