Projekt przedstawiony został na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w marcu 2008 r.

W związku z dynamicznym rozwojem Ursusa oraz postulatami pasażerów dotyczącymi uruchamiania kolejnych bezprzesiadkowych relacji, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba linii obsługujących tę część Warszawy uległa znacznemu zwiększeniu. Niemniej jednak wydajność sieci połączeń pozostaje ograniczona. Zbyt duża liczba linii skutkuje takimi niekorzystnymi zjawiskami jak: długie czasy oczekiwania w węzłach przesiadkowych, ograniczone możliwości koordynacji rozkładów jazdy powodujące zbijanie się pojazdów w paczki, nieefektywne wykorzystanie podaży miejsc. Ponadto istotnym warunkiem brzegowym, który uniemożliwiał - jak dotąd - optymalne wytyczenie tras, była tylko jednokierunkowa dostępność dla komunikacji zbiorowej niektórych ulic, m.in. Spisaka i Bohaterów Warszawy.

W ostatnim czasie nastąpił intensywny rozwój inwestycji mieszkaniowych w rejonie ulic Ryżowej, Dzieci Warszawy oraz Regulskiej. Należało zatem podjąć działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom tych osiedli lepszej oferty komunikacyjnej. Jednocześnie w związku z powolnym, ale konsekwentnym realizowaniem założeń Polityki Transportowej dla m.st. Warszawy dla komunikacji kolejowej w podróżach wewnątrzmiejskich, wielu pasażerów zrezygnowało z dojazdu do centrum przy wykorzystaniu linii autobusowych na rzecz pociągów SKM i KM. W rezultacie niektóre linii zanotowały znaczny spadek frekwencji, np. 517 na odcinku Niedźwiadek - Skorosze, zaś E-5 na całej trasie w lewobrzeżnej Warszawie.

Powyższe argumenty, które podzielają władze Ursusa, przemawiają za potrzebą przeprowadzenia w najbliższym czasie marszrutyzacji połączeń w tej dzielnicy.

Analiza stanu istniejącego:

Na terenie Dzielnicy Ursus kursuje obecnie 13 dziennych linii autobusowych (w tym 2 podmiejskie): 129, 149, 177, 178, 187, 191, 194, 401, 405, 517, 716, 717, E-5. Głównym obsługiwanym kierunkiem podróży jest ścisłe centrum funkcjonalne miasta, z którym łączą podstawowo linie o ograniczonej liczbie przystanków: 405, 517 i E-5. Ich trasy biegną Alejami Jerozolimskimi, które są podstawowym korytarzem wyjazdowym z Ursusa, przy czym linia E-5 praktycznie nie obsługuje Starego Ursusa ani Skoroszy. Powyższe linie kursują od dłuższego czasu w niezmienionej formie pomimo zwiększenia roli kolei po uruchomieniu SKM oraz wprowadzenia wspólnego biletu w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Drugim ważnym kierunkiem podróży jest Ochota, do której dojazd zapewniają podstawowo linie 187 (łącząca też z ciągiem Trasy Łazienkowskiej i Mokotowem) i 191. Obsługują one przy okazji lokalne przejazdy we Włochach oraz w Al. Jerozolimskich (dowóz do przystanków "zwykłych": ŁOPUSZAŃSKA, WKD AL. JEROZOLIMSKIE, ŚMIGŁOWCA, RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH). Mimo krótkiej i atrakcyjnej trasy na Ochocie linia 191 nie kursuje często (obecnie co 20 min), ponieważ jest słabo wykorzystywana na ul. Regulskiej.

Istotne połączenia zapewnia linia 401, ponieważ łączy Ursus z najważniejszymi węzłami przesiadkowymi w południowej Warszawie, w tym: HYNKA, SASANKI, RZYMOWSKIEGO, AL. LOTNIKÓW, METRO SŁUŻEW, NOWOURSYNOWSKA a ponadto takimi przystankami jak AL. WITOSA czy PŁOWIECKA. Połączenie to cieszy się bardzo dużym wykorzystaniem ze względu na unikalność relacji, dla których nie istnieje alternatywa w postaci komunikacji szynowej. Skierowanie linii 401 w październiku ub. roku do Marysina przyczyniło się do poprawy jej atrakcyjności, niemniej w prawobrzeżnej Warszawie linia zyskuje nowych pasażerów powoli. Odnotowano ok. 100% wzrostu potoku pasażerskiego w ciągu 4 miesięcy, co świadczy o wciąż trwającym procesie uczenia się przez pasażerów korzystania z nowych połączeń.

Reszta linii to relacje wewnątrz Ursusa uzupełnione o połączenia z Wolą (129, 149, 194) i Jelonkami (149) oraz Okęciem przez Opacz (możliwość przesiadki do WKD) i Michałowice (177). Można zauważyć znaczne rozdrobnienie komunikacji lokalnej oraz brak częstej linii dowozowej do przystanku kolejowego URSUS. W praktyce obecny dowóz do pociągów odbywa się przy wykorzystaniu linii tranzytowych, co z uwagi na ich niepunktualność stanowi poważny problem. Należy w tym miejscu odnotować słaby dojazd do kolei ze wschodniej części Starego Ursusa oraz Czechowic i Gołąbek. Mieszkańcy tych rejonów nie mają atrakcyjnej oferty poza komunikacją autobusową.

Ponadto przez Dzielnicę Ursus przejeżdżają tranzytem dwie linie podmiejskie: 716 i 717 kursujące z Piastowa. Linia 716 wspomaga linię 194 na ciągu Traktorzystów - Świerszcza (dojazd m.in. do Urzędu Dzielnicy oraz centrum handlowego Factory) i odgrywa pewną rolę w przejazdach lokalnych. Linia 717 nie ma w Ursusie większego znaczenia, z wyjątkiem obsługi przystanku ŻYWIECKA, z którego z konieczności korzystają nie mający lepszej oferty mieszkańcy nowych osiedli w rejonie ul. Ryżowej.

Cele projektu:

Przygotowany przez ZTM w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursus projekt zmian ma podstawowo na celu:
• ułatwienie dojazdu do komunikacji szynowej - pociągów SKM i KM na przystankach WŁOCHY i URSUS oraz WKD na przystanku OPACZ;
• wykreowanie pętli autobusowej zlokalizowanej możliwie najbliżej wejść na perony stacji URSUS;
• ograniczenie liczby linii jadących do Centrum z jednoczesnym zwiększeniem częstotliwości kursowania pozostałych połączeń celem usprawnienia koordynacji rozkładów jazdy i skrócenia średniego czasu oczekiwania pasażerów dokonujących przesiadek;
• zmniejszenie podaży miejsc w liniach dublujących relacje zapewniane przez transport kolejowy;
• rozwój komunikacji lokalnej;
• bardziej równomierne obciążenie komunikacją zbiorową układu drogowego w Ursusie (ograniczenie ruchu na ul. Pużaka);
• wprowadzenie kursowania autobusów o zróżnicowanej pojemności, w tym pojazdów typu mini;
• poprawę przejrzystości układu komunikacyjnego poprzez wyeliminowanie jednokierunkowych przebiegów;
• wyeliminowanie okrężnych przejazdów linii tranzytowych;
• skierowanie linii do nowo wybudowanych osiedli;
• skrócenie czasu podróży w poszczególnych relacjach.

linia rodzaj trasa uwagi
129 linia autobusowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Ciołka (powrót: Ciołka – Newelska – księcia Janusza – KOŁO.) – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Wałowicka – Sympatyczna – Cegielniana – Techników – Popularna – Chrobrego – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Sławka – Pużaka – Kompanii Kordian – Regulska – PKP URSUS. Linia 129 zapewni obsługę przystanku PRAŻMOWSKA z częstotliwością adekwatną do niewielkiego zapotrzebowania, a ponadto usprawni dojazd do linii kolejowej. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
177 linia autobusowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Szyszkowa – Michałowice: Środkowa – Ryżowa – Warszawa: Ryżowa – Aleje Jerozolimskie – Starodęby – Składkowskiego – Prystora – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Kościuszki – Cierlicka – Lalki – Jagiełły – Warszawska – Gierdziejewskiego – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów – plac Czerwca 1976 roku – URSUS-RATUSZ.

(Wybrane kursy: ... – Szamoty – Traktorzystów – Ursus Ratusz – Traktorzystów – Świerszcza – Globusowa – Wałowicka – Potrzebna – ODOLANY.)
Zgodnie z postulatem Urzędu Dzielnicy Ursus linia 177 zapewni poprawę obsługi bazaru przy ul. Gierdziejewskiego oraz nowo wybudowanych osiedli i centrum handlowego na Skoroszach. Rozkład jazdy linii 177 nadal będzie skoordynowany z odjazdami pociągów WKD na stacji OPACZ. [Zmiana nie została wprowadzona.]
178 linia autobusowa zwykła stała URSUS-RATUSZ – Traktorzystów – Jagiełły – Cierlicka – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Sosnkowskiego – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus – Sosnkowskiego – Kościuszki – Cierlicka) – Starodęby – Składkowskiego – Prystora – Ryżowa – Chrobrego – Popularna – Aleje Jerozolimskie – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – Świętokrzyska – Marszałkowska – Królewska – plac Piłsudskiego – Moliera – Senatorska (powrót: Senatorska – plac Teatralny – Wierzbowa – plac Piłsudskiego) – Miodowa – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego – Zakroczymska – KONWIKTORSKA (powrót: KONWIKTORSKA – Konwiktorska – Bonifraterska). Linia 178 zostanie wycofana z najsłabiej wykorzystywanego odcinka i skierowana do dynamicznie rozbudowującej się części Skoroszy (osiedla, centrum handlowe). Podstawowo umożliwi dojazd do dwóch przystanków kolejowych WŁOCHY i URSUS oraz bezpośrednio do Śródmieścia. W połączeniu z linią 177 linia 178 skomunikuje różne rejony Starego Ursusa z Urzędem Dzielnicy - o poprawę tego połączenia wnioskowali pasażerowie popierani przez władze dzielnicy. [Zmiana nie została wprowadzona.]
187 linia autobusowa zwykła stała URSUS NIEDŹWIADEK – Keniga – Orląt Lwowskich (powrót: Orląt Lwowskich – Wojciechowskiego – URSUS NIEDŹWIADEK.) – Warszawska – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Wawelska – al. Armii Ludowej – Czerniakowska – Powsińska – św. Bonifacego – STEGNY. Jednakowy przebieg tras głównych linii tranzytowych poprawi przejrzystość układu komunikacyjnego dla pasażerów, ponadto usprawniona zostanie obsługa zabudowy położonej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
191 linia autobusowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Popularna – Chrobrego – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Sławka – Pużaka – Kompanii Kordian – Regulska – REGULSKA. Dzięki skróceniu trasy możliwe będzie radykalne zwiększenie częstotliwości kursowania linii 191, co uczyni z niej obok 517 główną linię na Starym Ursusie. Na odcinku, z którego linia 191 będzie wycofana, zastąpi ją linia lokalna 207 obsługiwana taborem o mniejszej pojemności. Ponadto linia 191 zapewni postulowane przez mieszkańców osiedli położonych przy ul. Regulskiej połączenie z Ochotą, w tym dojazd do zmodernizowanej trasy tramwajowej. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
207 linia autobusowa zwykła stała GOŁĄBKI – Orłów Piastowskich (powrót: Orłów Piastowskich – Czerwona Droga – Kadłubka – Laskonogiego – GOŁĄBKI.) – Warszawska – Orląt Lwowskich – Keniga – Wojciechowskiego – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian (powrót: Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus – Sosnkowskiego – Kościuszki – Cierlicka) – Regulska – REGULSKA. Linia 207 zapewni częsty dojazd do przystanku kolejowego dla mieszkańców Gołąbek, Niedźwiadka oraz części Starego Ursusa znajdującej się poza bezpośrednim zasięgiem linii kursujących ulicami Bohaterów Warszawy i Spisaka. [Linia została uruchomiona na innej trasie 1 V 2008.]
401 linia autobusowa przyspieszona okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) URSUS NIEDŹWIADEK – Keniga – Warszawska – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Hynka – Sasanki – Marynarska – aleja Wilanowska – aleja Lotników – Wałbrzyska – Nowoursynowska – Dolina Służewiecka – aleja Sikorskiego – aleja Witosa – Trasa Siekierkowska – most Siekierkowski – Trasa Siekierkowska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – MARYSIN. Jednakowy przebieg tras głównych linii tranzytowych poprawi przejrzystość układu komunikacyjnego dla pasażerów, ponadto usprawniona zostanie obsługa zabudowy położonej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
405 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię E-7. [Linia została oficjalnie zlikwidowana 15 XII 2008.]
517 linia autobusowa przyspieszona stała URSUS NIEDŹWIADEK – Keniga – Warszawska – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian – Pużaka – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Myszkowska – Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – Trocka – TARGÓWEK. Jednakowy przebieg w obu kierunkach trasy głównej linii tranzytowej poprawi przejrzystość układu komunikacyjnego dla pasażerów. Ponadto usprawniona zostanie obsługa zabudowy położonej w rejonie ulicach Spisaka, Pużaka i Kompanii Kordian. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
E-5 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) EMILII PLATER (ZŁOTA) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – Brukselska – Ateńska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Wycofanie linii E-5 z Ursusa (zastąpi ją tam linia E-7) podyktowane jest: dużą dysproporcją w wykorzystaniu linii na obu końcach trasy (ok. 3-krotna różnica), koniecznością poprawy punktualności, dążeniem do ograniczenia pokrywania się przebiegu z liniami tramwajowymi. Celem skrócenia czasu przejazdu linii E-5 proponuje się likwidację przystanku RONDO WASZYNGTONA, biorąc pod uwagę fakt, że połączenie tego punktu z Gocławiem oprócz E-5 zapewniają obecnie linie: 111, 117, 123, 146, 147, 507 i 509 oraz prywatna linia Minibus. [Zmiana została wprowadzona 1 V 2008.]
E-7 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) URSUS NIEDŹWIADEK – Keniga – Warszawska – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa [lub Chrobrego – Popularna] – Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Zamieniecka – Łukowska – WITOLIN. Brak przystanków między przystankami SKOROSZEWSKA i DW. ZACHODNI celem umożliwienia wyboru najszybszej trasy w aktualnych warunkach drogowych (ul. Kleszczowa, ul. Popularna lub Al. Jerozolimskimi do ul. Ryżowej). Linia E-7 tak jak obecnie E-5 zapewni dogodny dojazd do Śródmieścia, jednak obsługa Starego Ursusa oraz dużych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Dzieci Warszawy korzystnie wpłynie na frekwencję, która w linii E-5 obecnie kształtuje się na bardzo niskim poziomie (ok. 25% w godzinie szczytu) i uzasadnia wprowadzenie zmian. Ponadto osiągnięta zostanie poprawa połączenia Grochowa ze stacją metra POLITECHNIKA w szczycie. Różnica przebiegu w porównaniu z obecną trasą linii 405 wynika z dążenia do poprawy obsługi osiedla Ostrobramska i Witolina. Nowy numer będzie kojarzył się pasażerom z uzupełnieniem trasy linii 517, dlatego jest optymalny z punktu widzenia informacyjnego. [Zmiana nie została wprowadzona.]

POWRÓT DO SPISU PROJEKTÓW


KONTAKT: trasbus@o2.pl.