TRĘBACKA

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 5 I 1946 - 19 VI 1949.
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna --- 5 I 1946 - 19 VI 1949.

data linie kończące trasę na krańcu uwagi
1946.01.05. Uruchomienie komunikacji trolejbusowej MZK, opartej o wozy marki JaTB sprowadzone razem z infrastrukturą (sieć napowietrzna, zasilanie) ze Związku Radzieckiego.
1948.11.28. Reorganizacja oznaczeń linii trolejbusowych.
1949.05.24. Czasowe skrócenie trasy linii 54 do pl. Małachowskiego.
1949.06.20. LIKWIDACJA KRAŃCA. Likwidacja krańca - skierowanie linii do krańca MIODOWA.

SCHEMATY:

POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW


KONTAKT: trasbus@o2.pl.