Informator pochodzi z kolekcji Krzysztofa Lipnika.
POWRÓT DO SPISU INFORMATORÓW

KONTAKT: trasbus@o2.pl.